Gạch thông gió Green Tiles - Gạch thông gió trang trí mặt tiền

Gạch thông gió trang trí mặt tiền | Video

Đã đăng vào Đã đăng trong Video

Gạch thông gió trang trí mặt tiền nhà phố được thể hiện lại bởi Gạch thông gió Green Tiles Việt Nam

Sản phẩm trong video là mẫu gạch thông gió TG-15

Software: Lumion 8, 3dsmax
Summary
Gạch thông gió trang trí mặt tiền | Video
Title
Gạch thông gió trang trí mặt tiền | Video
Description

Gạch thông gió trang trí mặt tiền nhà phố được thể hiện lại bởi Gạch thông gió Green Tiles Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *