gạch thông gió (15)

Gạch thông gió tại Thái Lan

Đã đăng vào Đã đăng trong Tin tức

Gạch thông gió giờ đây nổi lên như là một giải pháp vật liệu triệt để cho phong cách Kiến trúc Hiện đại Gạch thông gió do có cấu tạo rỗng và hoa văn phong phú nên được sử dụng ngày càng nhiều trong kiến trúc. Các công ty Thiết kế tại xứ sở chùa […]